Veel gestelde vragen

Is het mogelijk om groen gas af te nemen?
Als we groen gas gaan produceren is het voor zowel burgers als bedrijven mogelijk het gas van ons te betrekken. Op dit moment is dit nog geen actueel onderwerp, maar mocht u interesse hebben in locaal geproduceerd groen gas kunt u zich bij ons melden. T.z.t. nemen wij contact met u op.

Staat het produceren van groen gas niet in concurrentie met de productie van voedsel?
Het hoofdbestanddeel wat verwerkt wordt is mest (meer dan 50%), daarnaast zijn we voornemens 20% a 30% natuurgras te verwerken uit natuurgebieden en mogelijk toekomstig bermgras, het overige deel bestaat voornamelijk uit reststromen uit de levensmiddelenindustrie en hooguit een klein deel uit maïs.

Ik ben ook agrarisch ondernemer, kan ik me aansluiten bij jullie initiatief?
In eerste instantie starten we met de huidige 9 initiatiefnemers, wij voeren het totale voortraject uit tot het punt van werkelijk investeren in de installatie. Op het moment van investeren (als locatie, vergunningen en subsidies rond zijn) gaan we opnieuw bekijken hoe we verder gaan, misschien haken er een aantal ondernemers af en mogelijk treden er een aantal ondernemers toe. Indien u agrarisch ondernemer bent en u wilt aansluiten bij ons initiatief, kunt u dit kenbaar maken. Op het moment dat de stichting aan het einde van het voortraject over gaat tot investeren kan besloten worden nieuwe deelnemers op te nemen.

Is het toekomstig ook mogelijk op groen gas te rijden met auto's en vrachtauto's?
Dit is nog niet bekend, in eerste instantie zetten we in op invoeden in het gasnet. De financiële haalbaarheid van groen gas tanken wordt onderzocht.

Hoe ziet die installatie er uit?
Niet veel groter dan een normaal agrarisch bedrijf. Eigenlijk doen wij niets anders dan onze mest gezamenlijk opslaan in dichte silo's. Het proces zelf is bovendien geur- en geluidloos. Het meeste gaat volautomatisch en daardoor heerst er meestal rust op het terrein. Naast een aantal mestsilo's staat er een loods en een weegbrug. Ook is er opslag van natuurgras/bermgras in een sleufsilo. Dit alles word omgeven door een mooie houtsingel.

Gaan jullie gas of stroom of warmte produceren?
We zijn voornemens gas te produceren en deze op te waarderen

Komt er meer mest in de regio?
We gaan onze mest verwerken in de vergister, als restproduct ontstaat digestaat. Dit digestaat zal verder verwerkt worden tot verschillende stromen/producten om te voorkomen dat in de regio digestaat afgezet moet worden.

Geeft een vergistingsinstallatie overlast voor omwonenden?
Er is bedrijvigheid, de activiteit bestaat uit aan- en afvoer van mest, organisch materiaal en digestaat. Op het terrein zelf is verder niet veel activiteit, organisch materiaal als natuurgras wordt in een bak gedaan met een machine, verder drijven elektromotoren de roerwerken en pompen aan. Een digestaatscheider zal het digestaat scheiden in dunne en dikke fractie. Er is dus enig geluid maar zeer beperkt. Voor wat betreft geur is het vergistingsproces en de opslag van mest en digestaat een afgesloten gebeuren, het enige wat geur kan veroorzaken is de opslag van natuurgras en ander organisch materiaal. Dit is afgedekt maar kan iets geur afscheiden vergelijkbaar met een graskuil op een boerderij. Voor wat betreft het landschap kunnen de opslagsilo's en de installatie goed ingepast worden, de landschapscoordinator zal hier een plan voor maken. Het vergistingsproces is veilig en vormt geen gevaar voor omwonenden.