Groene energie Krommerijn en Heuvelrug B.V.

In het najaar van 2009 ontstond bij een groep melkveehouders uit de gemeenten Wijk bij Duurstede en Utrechtse Heuvelrug de behoefte om te investeren in de toekomst door het produceren van groene energie. Dit kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door opwekking van stroom door zonne- of windenergie en het opwekken van stroom of gas uit biomassa. Wij richten ons op de verwerking van rundveemest en de productie van biogas uit biomassa. Dit willen wij doen door het ontwikkelen van een biogasinstallatie.

Duurzaam

People, planet, profit een wezenlijk aspect in de toekomstige duurzamere bedrijfsvoering van onze landbouwbedrijven. Uitbreiding en optimalisatie van onze melkveehouderijen richting de afschaffing van het melkquotum. Een stap naar verdere verduurzaming is het verwerken van de rundveemest en het produceren van biogas door middel van een biogasinstallatie. Door dit gezamenlijk op te pakken kunnen wij efficienter de mest verwerken en een hogere CO2- en methaanreductie krijgen dan wanneer wij dit individueel zouden opstarten. Ook particulieren, bedrijven en overheden uit de Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede kunnen profiteren: door afname van ons locaal geproduceerde groene gas of groene stroom, dragen zij hun steentje bij in de CO2-reductie . Overheden zullen zelfs CO2-neutraal worden en bedrijven zullen duurzamer produceren.


Biogas geeft een lage luchtverontreiniging en een kleine CO2-emissie in vergelijking tot andere energievormen.